การเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่มย่อยโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

เรียน กลุ่มกิจการเพื่อสังคมทุกท่าน สำหรับการเข้ารับคำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย กรุณาเข้าร่วมตามวันเวลาขององค์กรท่านดังนี้ ใน 1 รอบการรับคำปรึกษาใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง จะมีกลุ่มกิจการเพื่อสังคมทั้งหมด […]