ชีวามิตร: คลินิกรักษ์ใจ โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม

กิจกรรมสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ทางใจที่ต้องการขอคำปรึกษาเพื่อเยียวยาจิตใจ สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

กิจกรรม “คลินิกรักษ์ใจ” เพื่อเกื้อกูลต่อผู้ที่มีทุกข์ทางใจ ได้มีพื้นที่แบ่งปันความทุกข์ หาทางออก เข้าใจ ยอมรับ คลี่คลายได้ด้วยตนเอง โดย กลุ่มอาสาคิลานธรรม ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ


เดือนมิถุนายน 2565:

จัดวันพุธที่ 1, 8, 15 และ 29
วันละ 2 รอบ รอบละ 1 คน ให้คำปรึกษาทาง ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM

  • รอบที่ ๑ : ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
  • รอบที่ ๒ : ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 งดจัดกิจกรรม 1 วัน


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทาง online:
  1. สามารถใช้โปรแกรม ZOOM ได้อย่างดี
  2. ผู้เข้ารับคำปรึกษาควรนั่งอยู่กับที่ สภาพแวดล้อมเงียบ เป็นส่วนตัวเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับคำปรึกษาเอง

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: register.bia.or.th

หมายเหตุ: กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อาทิ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และอีเมล (ที่ติดต่อได้) เพื่อผู้ประสานงานติดต่อกลับไปยังท่านที่สนใจลงทะเบียน ก่อนวันเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถติดต่อสอบถามได้ 2 ช่องทาง:

  1. อีเมล: kotchaporn_k@bia.or.th (คุณกชพร)
  2. โทรศัพท์: 086-128-9299 (คุณกชพร)

ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. ของทุกวัน


ขอบคุณที่มา: ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise

มิถุนายน 8 @ 12:30
12:30 — 14:30 (2h)

Online Session

กลุ่มอาสาคิลานธรรม